Indflytning og fraflytning

Proffessionelle procedurer du kan stole på hver gang

 

Udarbejdelse af lejekontrakt

Vi udarbejder lejekontrakt som sendes via mail til lejer til godkendelse. I den forbindelse har vi brug for alle praktiske oplysninger på lejer. Lejekontrakten underskrives af både udlejer og lejer med digital underskrift med MitID.Lejer vil senest ved underskrift blive tjekket for eventuelle registreringer i RKI - Det kan ikke forventes, at lejer kan godkendes hvis lejer eller en fra husstanden er registreret i RKI.

Indflytning

Du overtager din lejlighed den dato, der er aftalt i lejekontrakten. Nøglerne til lejligheden (inkluderer også ensartede nøgler til postkassen) udleveres af Administrator kl. 12.00 på overtagelsesdagen. En forudsætning herfor er naturligvis, at kontraktforholdet med dig som lejer er i orden, herunder at den aftalte leje, depositum m.v. er blevet behørigt indbetalt.

Samtidigt med nøgleudleveringen foretages der en fælles gennemgang af lejemålet, hvor der udfyldes og underskrives en indflytningsrapport.

Fraflytning

Opsigelse

Opsigelsen skal afgives skriftligt med underskrift af lejer ifølge lejekontrakten og indsendes til Administrator. Af hensyn til genudlejning af lejligheden bedes du anføre i opsigelsen, hvornår fraflytning finder sted. Opsigelsesvarslet fremgår af din lejekontrakt. Det er som regel altid 3 minimum måneder.

Ligeledes er det en fordel, hvis du ved opsigelsen oplyser os, dine aktuelle kontakt data, med telefon numre og e-mail m.v., således at der lettere kan aftales tid for fremvisning til evt. nye lejere.
Kender du også din kommende nye adresse, ønskes denne også gerne oplyst til os sammen med opsigelsen.


Flyttesyn

Opsigelsen bekræftes skriftligt af Administrator, og samtidig hermed beder vi dig kontakte Administrator for at aftale et tidspunkt til gennemgang af lejligheden. Flyttesynet og nøgleoverdragelse skal ske senest 14 dage før lejemålets ophør. Under gennemgangen udarbejdes en rapport, som angiver de fejl eller mangler, som enten lejer eller udlejer skal udbedre. Ved flyttesynet skal alt vedr. lejligheden med tilhørende udstyr, hvidevarer, terrasser og udhuse m.v. være fuldstændig tømt og rengjort. Ligeledes skal evt. have og udearealerne være i velplejet stand.

Efter gennemgangen af lejligheden får du udleveret en kopi af flyttesynsrapporten, som du straks bedes gennemlæse og underskrive. Dette foregår som udgangspunkt digitalt på stedet. Du modtager dermed fraflytningsrapporten digitalt til oplyst mailadresse. Er du ikke enig i rapportens indhold, kan du notere/oplyse dine bemærkninger samtidig med, at du kvitterer for modtagelsen.

Er udlejer og lejer ikke enige om, hvilke arbejder der skal udføres for den fraflyttede lejers regning, kan dette spørgsmål indbringes for huslejenævn eller boligret.


Nøgler

Ved det aftalte flyttesyn afleveres samtlige nøgler til Administrator eller Ejendomsinspektøren, så håndværkerne kan få adgang til lejligheden. Du har således ikke adgang til lejemålet efter afholdelsen af flyttesynet.


Istandsættelse

Eventuel istandsættelse af lejligheden og udbedring af mangler, som sker ved udlejers foranstaltning, skal finde sted, inden din lejeperiode udløber. Dvs. at du skal betale leje og forbrugsudgifter m.v. indtil det tidspunkt, hvor istandsættelsen er blevet fuldt tilendebragt.

Lejligheden skal afleveres i kontraktmæssig stand, dvs. i den vedligeholdelsesstand, der er aftalt i lejekontrakten.

Afregning

Afregning af depositum og/eller forudbetalt husleje, lejemellemværende, vand-/kloakudgift og eventuelle udgifter til istandsættelse af lejligheden vil blive tilsendt dig på din nye adresse – eller via E-mail - så snart opgørelsen foreligger.

Flytter du midt i ejendommens vandregnskabsår, vil den endelige afregning af dit vand-/kloakafgiftsforbrug afvente ejendommens årlige vand-/kloakregnskab.


Afmelding af forbrugsmålere

Vi sørger for at melde din fraflytning til forsyningsselskaberne.

Vi sørger også for afmeldingen af el og varme til forsyningsselskabet. Hvis der skal være adgang til lejligheden for håndværkere, vil afmeldingen af el ske så sent som muligt før lejeperiodens ophør, således at håndværkerne kan få vand, varme, lys og strøm under istandsættelsesperioden.

Tjekliste rengøring ved fraflytning

Eksternt rengøringsfirma vil efter istandsættelse tjekke at alle nedenstående punkter er opfyldt – Udgift til mangler vil blive pålagt lejers fraflytningsopgørelse). Der vil under alle omstændigheder blive foretaget en håndværkerrengøring efter maleren og gulvmanden på lejerens regning.

 

Generelt for alle rum:

 •  Alle døre skal vaskes på begge sider – husk overkant. Entrèdøren er også en del af lejligheden – også ydersiden
 • Alle karme, paneler og fodlister afvaskes
 • Vinduer vaskes og pudses. Rammer afvaskes. Vindues- og dørfalser i oplukkelige vinduer og døre afvaskes
 • Lampeudtag og stikkontakter skal rengøres grundig
 • Radiatorer afstøves (også bagside og underside, samt afvaskes)
 • Gulve støvsuges og rengøres grundigt.

 

Køkken::

 • Alle skabe/skuffer rengøres indvendigt/udvendigt samt under og ovenpå skabe
 • Sokkel under skabe
 • Fliser og bordplade rengøres grundigt
 • Vask og hane skal rengøres for kalk m.v
 • Rør og vandlås under vask rengøres udvendigt og indvendigt
 • Opvaskemaskine i bund + kanter + filter/si
 • Køleskab + fryser incl. gummilister rengøres. Fryser skal være afrimet
 • Komfur rykkes ud – rengøres under og bagved og på bagsiden – Glaskeramiske plader skal renses for eventuelle pletter. Brug evt. specialmiddel til dette
 • Ovn og tilhørende plader og riste rengøres gundigt. Ofte kan de skinner som pladerne hviler på afmonteres – Det gør rengøringen lettere. Ovnlåge rengøres, også mellem glas
 • Emhætte, indvendig og udvendigt. Filter skal også være rengjort

 

Badeværelse::

 • Vægge og gulve afvaskes samt afkalkes
 • Armaturer afkalkes (også på undersiden)
 • Kalk på prop i vask fjernes
 • Toilet og sæde rengøres. Kalk og rande i kummen fjernes
 • Vægge/skabe/lampe/dør
 • Gulv vaskes
 • Gulvafløb renses
 • Rør og vandlås under vask rengøres udvendigt og indvendigt
 • Udluftning støvsuges og rengøres

 

Værelser

 • Skabe rengøres indvendigt og udvendigt


Bryggers:

 • Skabe ind- og udvendigt/ovenpå/under
 • Vaskemaskine+tørretumbler rykkes ud, rengøres ovenpå, under og bag.
 • Vaskemaskine: sæbeskål, gummiring/membram rengøres.
 • Tørretumbler: Fnugfilter i maskine + filter i bunden rengøres grundigt
 • Gulv vaskes
 • Afløb i gulv renses på oversiden, samt vandlås m.v.tømmes og rengøres
 • Udluftning støvsuges og rengøres

Entre+diverse:

 • Lampe udvendigt ved entrèdør rengøres
 • Gulve vaskes

Have/terrasse/altan og skur/depotrum:

 • Græsslåning
 • Ukrudt på fliser fjernes
 • Hæk klippes
 • Skur tømt og fejet
 • Altan rengøres, og evt. algebelægning fjernes

Diverse

 • Gardiner, gardinstænger, persienner og beslag fjernes
 • Lamper, som er en del af lejlighedens inventar, rengøres og evt. defekte pærer udskiftes.
 • Belysning i emhætte, ovn og køleskab skal virke
 • Ringeklokke/dørtelefon skal virke
 • Samtlige søm, skruer, rawplugs, beslag m.v. fjernes fra loft, vægge og træværk, men huller må ikke spartles. Dette ordner maleren. (Dette minimerer risikoen for, at underlaget, tapet/filt m.v skal udskiftes før maling)
 • Evt. klistermærker på vinduer, fliser, spejle, døre, låger og postkasse fjernes.

 

Husk, at jo bedre stand du afleverer lejligheden i, jo lavere bliver din flytteafregning.