Indflytning og fraflytning

Proffessionelle procedurer du kan stole på hver gang

 

Indflytning

Du overtager din lejlighed den dato, der er aftalt i lejekontrakten. Nøglerne til lejligheden (inkluderer også ensartede nøgler til postkassen) udleveres af Administrator kl. 12.00 på overtagelsesdagen. En forudsætning herfor er naturligvis, at kontraktforholdet med dig som lejer er i orden, herunder at den aftalte leje, depositum m.v. er blevet behørigt indbetalt.

Samtidigt med nøgleudleveringen foretages der en fælles gennemgang af lejemålet, hvor der udfyldes og underskrives en indflytningsrapport.

Fraflytning

Opsigelse

Opsigelsen skal afgives skriftligt med underskrift af lejer ifølge lejekontrakten og indsendes til Administrator. Af hensyn til genudlejning af lejligheden bedes du anføre i opsigelsen, hvornår fraflytning finder sted. Opsigelsesvarslet fremgår af din lejekontrakt. Det er som regel altid 3 minimum måneder.

Ligeledes er det en fordel, hvis du ved opsigelsen oplyser os, dine aktuelle kontakt data, med telefon numre og e-mail m.v., således at der lettere kan aftales tid for fremvisning til evt. nye lejere.
Kender du også din kommende nye adresse, ønskes denne også gerne oplyst til os sammen med opsigelsen.


Flyttesyn

Opsigelsen bekræftes skriftligt af Administrator, og samtidig hermed beder vi dig kontakte Administrator for at aftale et tidspunkt til gennemgang af lejligheden. Flyttesynet og nøgleoverdragelse skal ske senest 14 dage før lejemålets ophør. Under gennemgangen udarbejdes en rapport, som angiver de fejl eller mangler, som enten lejer eller udlejer skal udbedre. Ved flyttesynet skal alt vedr. lejligheden med tilhørende udstyr, hvidevarer, terrasser og udhuse m.v. være fuldstændig tømt og rengjort. Ligeledes skal evt. have og udearealerne være i velplejet stand.

Efter gennemgangen af lejligheden får du udleveret en kopi af flyttesynsrapporten, som du straks bedes gennemlæse og underskrive. Dette foregår som udgangspunkt digitalt på stedet. Du modtager dermed fraflytningsrapporten digitalt til oplyst mailadresse. Er du ikke enig i rapportens indhold, kan du notere/oplyse dine bemærkninger samtidig med, at du kvitterer for modtagelsen.

Er udlejer og lejer ikke enige om, hvilke arbejder der skal udføres for den fraflyttede lejers regning, kan dette spørgsmål indbringes for huslejenævn eller boligret.


Nøgler

Ved det aftalte flyttesyn afleveres samtlige nøgler til Administrator eller Ejendomsinspektøren, så håndværkerne kan få adgang til lejligheden. Du har således ikke adgang til lejemålet efter afholdelsen af flyttesynet.


Istandsættelse

Eventuel istandsættelse af lejligheden og udbedring af mangler, som sker ved udlejers foranstaltning, skal finde sted, inden din lejeperiode udløber. Dvs. at du skal betale leje og forbrugsudgifter m.v. indtil det tidspunkt, hvor istandsættelsen er blevet fuldt tilendebragt.

Lejligheden skal afleveres i kontraktmæssig stand, dvs. i den vedligeholdelsesstand, der er aftalt i lejekontrakten.

Afregning

Afregning af depositum og/eller forudbetalt husleje, lejemellemværende, vand-/kloakudgift og eventuelle udgifter til istandsættelse af lejligheden vil blive tilsendt dig på din nye adresse – eller via E-mail - så snart opgørelsen foreligger.

Flytter du midt i ejendommens vandregnskabsår, vil den endelige afregning af dit vand-/kloakafgiftsforbrug afvente ejendommens årlige vand-/kloakregnskab.


Afmelding af forbrugsmålere

Vi sørger for at melde din fraflytning til forsyningsselskaberne.

Vi sørger også for afmeldingen af el og varme til forsyningsselskabet. Hvis der skal være adgang til lejligheden for håndværkere, vil afmeldingen af el ske så sent som muligt før lejeperiodens ophør, således at håndværkerne kan få vand, varme, lys og strøm under istandsættelsesperioden.